Zgłoś nieruchomość

Wypełnij wszystkie poniższe pola:

DANE POŻYCZKOBIORCY

OPIS INWESTYCJI

Lista wymaganych dokumentów

1) Zdjęcia nieruchomości (w przypadku istniejącej zdjęcia nieruchomości, a w przypadku planowanej wizualizację projektu);
2) Skan tytułu nabycia (akt notarialny);
3) Skan decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkach zabudowy oraz innych aktach administracyjnych dotyczących nieruchomości;
4) Skan operatu szacunkowym wskazującego wartość rynkową nieruchomości lub podobnego dokumentu;

Kliknij Wybierz pliki aby dodać dokument: